+420 608 211 288 +420 777 310 759
Поиск

Политика конфиденциальности

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Carlsbad Investment s.r.o., se sídlem Karla IV. 505/1, 36001 Karlovy Vary, IČO 25224867, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 10285 a Společnost Carlsbad Reality s.r.o.,  se sídlem ul. Karla IV 505/1, Karlovy

Vary 36001, IČO: 28004302, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 21038  (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.carlsbad.flexagency.cz informuje o níže popsaném

shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.1. Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace zejména když nás kontaktujete přes naše webové stranky. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

2. Použití informací

    • Zasílání obchodních sdělení a nabídka naších služeb

    • Zlepšování kvality naších služeb, analýza návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách

    • Účetní a daňové účely, 

    • Kontakt prostřednictvím e-mailu

    • Plnění ostatních právních povinností

    • Účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti


Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:

    • Plnění smlouvy

    • Plnění právní povinnosti

    • Oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení

    • Souhlas se zasíláním obchodních sdělení


 3. E-Komerce Soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to

nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. prodej nemovitosti.


4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání (například externím

účetním, spolupracujícím realitním makléřům, externí advokátní kanceláři), pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.


5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo 

realitním makléřům). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.


6. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

    • po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let);

    • po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení (2 roky od posledního otevření obchodního sdělení);

    • po dobu trvání Vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 4 roky od jeho udělení, případně 4 roky od poslední objednávky).


Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními

identifikačními údaji na našich stránkách.


7. Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o nemovitostech, atd. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout, stačí nám zaslat e-mail s

příslušnou žádostí na carlsbadreality@gmail.com nebo carlsbadreality@seznam.cz.


8. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny na naších webových stránkách. 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):

    • Právo na přístup k osobním údajům

    • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

    • Právo na výmaz osobních údajů

    • Právo na omezení zpracování osobních údajů

    • Právo na přenositelnost údajů

    • Právo vznést námitku proti zpracování

    • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování


9.  Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Агентство недвижимости в Чехии

Мы ценим каждого клиента

Мы тесно сотрудничаем с Вами с самого начала, мы внимательно изучаем Ваши потребности и пожелания.

Бесплатная консультация

Все консультационные услуги для покупателей недвижимости предоставляем бесплатно.

Ипотека и кредитование

Мы сотрудничаем с банками и предлагаем Вам всяческое содействие в вопросах получения ипотечного кредитования.

Послепродажная поддержка

Мы предлагаем послепродажную поддержку, включая управление и уход за недвижимостью, дизайнерские, ремонтные и строительные работы, сдача недвижимости в аренду и тд.

Строительство и ремонт под ключ

Мы предлагаем полный комплекс работ по строительству домов под ключ, начиная от проектирования Вашего дома и заканчивая отделочными работами.

Дополнительные услуги

Мы предлагаем аренду автомобилей, трансферы, туристические поездки по Европе, а также «медицинский туризм» - диагностика и лечение заболеваний в лучших клиниках Чехии и Германии.